Thứ Sáu, 20 tháng 12, 2013

VIỆN LỊCH SỬ DÒNG HỌ-HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ TẠI LẦU 9 TT THƯƠNG MẠI SATRA

VIỆN LỊCH SỬ DÒNG HỌ HỘI NGHỊ
TRIỂN KHAI CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ – TẠI LẦU 9 TT
THƯƠNG MẠI SATRA 275B PHẠM
NGŨ LÃO Q. 1 TPHCM

DSC07537

DSC07503

DSC00043DSC00045DSC00046DSC00053DSC07496DSC07497DSC07498DSC07499DSC07500DSC07501DSC07504DSC07537DSC07538DSC07539

DSC07536

ALBUMS ẢNH

VIDEO QUAY BUỔI HỌP DÀI  2GIỜ
Phim HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI ĐIỀU LỆ VÀ CÁC QUYẾT
ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ GỒM 2 ĐĨA DVD
XEM PHIM CÁC BẠN NHẤN CHUỘT VÀO ÀNH DƯỚI  
                              
ĐĨA 1 DÀI 65 phút

DSC00055

                         XEM ĐĨA 2 DÀI 69 PHÚT CÁC BẠN NHẤN CHUỘT VÀO
                         ẢNH DƯỚI

DSC07511

NHỮNG TRANG KHÁC CỦA KHOA HỌC
THẾ KỶ 21

MỤC LỤC

CÁC BÀI ĐĂNG TRƯỚC

Không có nhận xét nào: