Thứ Hai, 7 tháng 5, 2012

ĐƯỜNG ĐÔNG TÂY TỪ HẦM THỦ THIÊM ĐẾN XA LỘ HANOI 5/2012

ĐƯỜNG ĐÔNG TÂY TỪ HẦM THỦ THIÊM ĐẾN XA LỘ HANỘI 5/2012

FilmstripCameraSchoolWorkRed roseAutoUmbrellaStar

 

ban tay viet

GỒM 2 MỤC : 1 -  HÌNH ẢNH VIDEO ĐƯỜNG ĐÔNG TÂY TỪ HẦM THỦ THIÊM
                            ĐẾN XA LỘ HÀNỘI 5/2012
                      2 -  SƠ LƯỢC ĐƯỜNG ĐÔNG TÂY Q.2 TPHCM

1 -  HÌNH ẢNH VIDEO ĐƯỜNG ĐÔNG TÂY TỪ HẦM THỦ THIÊM ĐẾN XA LỘ HÀNỘI  
      THÁNG 5 NĂM 2012

IMG_7410IMG_7279

IMG_7349IMG_7280

IMG_7315IMG_7291

IMG_7284IMG_7358

Toàn bộ số ảnh trên 100 tôi chia làm 2 ALBUMS

ALBUMS SỐ 1

ALBUMS SỐ 2

 

VIDEO TRÊN YOUTUBE

 

 

 

 

HỘP NÚT LINK ĐẾN CÁC BÀI KHÁC

2DVN2KTH212TKH

2TKH212TVKHDU LICH KHOA HOC

CHO HOA XUAN TPHCMDU LICH LICH SU VNKHOA HOC DU LICH

KHOA HOC THE KY 21KHOA HOC THE KY 21 so 2NHUNG DIEM THOI GIAN THEN CHOT SU TIEN HOA

NHUNG DIEU CAN SUY NGHIQUANG CAO DICH VUSAIGON TK21

Không có nhận xét nào: